Sunday, 4 December 2011

Pengertian Ilmu ( aqidah )

pengertian ilmu
Ilmu adalah merupakan salah satu sifat wajib bagi Allah SWT.Ilmu bermaksud Allah maha mengetahui tentang sesuatu perkara.Ilmu Allah SWT amat tinggi dan tiada tolok bandingannya.Firman Allah SWT yang bermaksud:Dan Allah maha mengetahui segala isi hati (Surah At-Tagharban:ayat 4 )

No comments:

Post a Comment