Monday, 7 November 2011

pengertian qada' dan qadar

Qada' adalah merupakan ketentuan Allah samada sedang, akan dan telah berlaku. Qada adalah ketentuan Allah sejak azali lagi.Manakala Qadar pula adalah pelaksanaan di atas ketentuan Allah. sebagai umat Islam kita wajib beriman dengan Qada' dan qadar.
Firman Allah SWT: وكل شيء عنداه بمقدار
bermaksud: dan setiap sesuatu adalah ditetapkan disisnya dengan takdir yang tertentu.
( surah Ar'dhu :8 )

No comments:

Post a Comment